Russeklær Dugnadsprodukter

Tingsrettslig sameie — hvem skal eie russebussen og russevanen?

Et tingsrettslig sameie er en registreringsform som det anbefales at russegrupper benytter seg av. Et tingsrettslig sameie er en registreringsform som passer for grupper og foreninger hvor alle medlemmene av gruppen (sameierne) er økonomisk ansvarlig for sin andel av "tingen" som sameiet omhandler.

Eksempel: En russebuss er en ting som gruppen eier sammen gjennom et tingsrettslig sameie. En ting kan også for eksempel være et stereoanlegg som russegruppen kjøper sammen.

I en russegruppe eller russebuss er alle medlemmene stort sett ansvarlig på lik linje. Men de er ikke juridisk forpliktet til sin andel når det ikke er registret noen form for selskap i Brønnøysundregistrene. Ved å opprette et tingsrettslig sameie vil alle medlemmene være juridisk personlig ansvarlig for sin andel.

Ved kontakt med Brønnøysundregistrene vil de også anbefale denne registreringsformen for blant annet russegrupper. Et tingsrettslig sameie opprettes først etter kjøp av "tingen", f.eks. en russebuss eller russevan.

Det må være registrert et tingsrettslig sameie før man registrerer kjøretøyet hos Statens Vegvesen.

Gode grunner for at russegrupper registrerer et tingsrettslig sameie

 • Alle sameierne er personlig juridisk ansvarlig for sin andel i sameietingen. For eksempel er man sammen ansvarlig for kjøp og drift av et kjøretøy, men det kan også være snakk om helt andre ting. Dersom en ny ting kjøpes må det sendes en endringsmelding til Brønnøysund.
 • Et tingsrettslig sameie opprettes først etter kjøp av russebuss, van eller russebil. Dere må ha registrert et tingsrettslig sameie før dere registrerer kjøretøyet hos Statens Vegvesen.
 • Registreringsformen medfører et eget organisasjonsnummer som benyttes blant annet når kjøretøyet skal registrering hos Statens Vegvesen, når man skal åpne en bankkonto og når man betales for dugnadsarbeid.
 • Et tingsrettslig sameie er ikke regnskapspliktig eller revisjonspliktig. Dette innebærer at det ikke er krav om verken regnskapsfører eller revisor.
 • Alle sameierne står samlet om en virksomhet ved at alle har ansvar for både økonomi (overskudd eller underskudd) og selve driften av virksomheten. Alle vil stå samlet om å innbetale eller utbetale sin andelsverdi når russetiden er over.
 • Det blir enklere å få oppgjør for dugnadsarbeid. Dere kan sende faktura for dugnadsarbeidet med organisasjonsnummeret og navnet på sameiet.
 • Hvis en sameier ønsker å trekke seg før russetiden må sameiet ha en egen klausul for dette i sameieravtalen. Ingen kan forlate sameie og sine forpliktelser uten videre./li>
 • Det velges en kontaktperson som skal representere sameiet. Denne personen skal f.eks. signere registreringen i Altinn (en kanal for kommunikasjon med det offentlige).
 • Alle medlemmene trenger ikke være over 18 år. Foreldre må samtykke for de som er under 18 år.

Konsekvenser ved å ikke registrere tingsrettslig sameie

 • Når en russegruppe kjøper et kjøretøy sammen, uten tingsrettslig sameie, er det pålagt fra Statens vegvesen at en person står som eier av kjøretøyet, og at en står som medeier når kjøretøyet registreres. Medlemmet må være 18 år for å registrere kjøretøyet. Dette betyr at den som står som eier er alene om ansvaret for bussen både når det gjelder kjøp og salg.
 • Stort sett selger russen kjøretøyet før russetiden er over for å få inn penger til russetiden. Ofte får de nesten fullt oppgjør for kjøretøyet, og det er ikke inngått salgsmelding, men en kontrakt ved kjøp av kjøretøy som inngås ved kjøp. Der må også eier/medeier stå oppført. Resterende beløp betales ved overtagelse når de godkjenner at kjøretøyets stand oppfyller kontrakten.
 • Det har flere ganger hendt at kjøper ønsker "å heve kjøpet" og av ulike årsaker ikke ønsker å kjøpe bussen likevel. Dette kan være fordi de mener at kjøretøyet ikke er i en slik stand som kontrakten sier. Da er personen som står som eier fullt ansvarlig for å betale tilbake store beløp.

Hva ville du gjort hvis dette skjedde? Hadde russegruppen registrert et tingsrettslig sameie ville ikke én person stått ansvarlig, men alle hadde vært ansvarlig sammen.

Et dilemma når slike situasjoner oppstår er at enkeltpersonen ikke har disse pengene, samt at det er en stor påkjenning å stå juridisk ansvarlig sammen med medeier. En russegruppe har ofte ikke økonomi til å betale tilbake så store beløp etter at russetid er over.

En annen konsekvens er at bussjefen, innkjøperen eller lignende som har sitt navn på fakturaer som russegruppen er ansvarlig for, vil også være fullt ansvarlig for å betale det utestående hvis ikke medlemmene betaler sin andel.

Dette kan få store konsekvenser for vedkommende, spesielt når russetid er over og gruppa er oppløst.

Hjelp til registrering

Har dere behov for bistand til registrering av tingsrettslig sameie har vi inngått et samarbeid med RessursCompagniet AS, ved Janne Stensrud.

RessursCompagniet AS vil kunne bistå med råd og veiledning, ytterligere informasjon om registreringsformen, selve registreringen og innsending av dokumenter til Brønnøysund. Denne tjenesten tilbys mot et honorar. Besøk og fyll ut kontaktskjema på www.ressurscompagniet.no, så vil Janne ta kontakt. Å ta kontakt er ikke forpliktende!

Janne har jobbet med ungdom på ulike arenaer i 16 år, og kjenner godt til russens prosjekter på godt og vondt. Derfor er hun svært engasjert og opptatt av at russetid skal være en kjempefin tid for de som velger å være russ. Hun har også hatt egne ungdommer som har vært russ, og har deltatt i alle de ulike prosessene som dette innebærer. Hun kjenner også godt til konsekvensene når det ikke er registrert tingsrettslig sameie.


Vennligst fyll in e-post
Ugyldig telefonnummer, 8 tall
{{ errors.body }}

Meldingen din er sendt!

Meldingen har blitt sendt, og du får svar så fort som mulig :)

Vennligst fyll in navn
Ugyldig telefonnummer
{{ errors.county }}
{{ errors.birth_year }}

Takk for at du registrerte deg!

Du vil bli kontaktet for mer informasjon!