Russeklær Dugnadsprodukter

Hvordan velge riktig dugnad

Dugnad betyr å gå sammen for å arbeide mot et felles formål. Ofte er denne innsatsen gratis, men det er også vanlig at formålet er å tjene penger til en russebuss, en russevan, et idrettslag eller en skoleklasse.

Vanligvis vil alle i gruppen engasjeres og bidra til formålet på lik linje. Russetiden kan være veldig dyr og budsjettene ser ut til å øke hvert eneste år. Med såpass store utgifter er det helt nødvendig å skaffe penger, og dugnader er ofte en veldig god inntektskilde.

Det finnes flere typer dugnader. De vanligste er salgsdugnader og arbeidsdugnader. Det finnes fordeler og ulemper med begge typene, og noen føler at de egner seg bedre til den ene eller til den andre typen. Uansett er det flere ting man bør tenke på når man inngår en avtale med en dugnadsaktør slik at opplevelsen og lønnsomheten blir best mulig.

Russehjelpen har en lang liste over forskjellige dugnader, men vi anbefaler å lese videre før dere bestemmer dere.

Salgsdugnader

En salgsdugnad innebærer å selge varer, f.eks. til venner, familie, bekjente eller fremmede. Enten kjøper dere varene av dugnadsaktøren på forhånd og selger disse videre, eller så selger dere varer på vegne av en dugnadsaktør.

Å selge varer på vegne av en aktør kan være tryggere fordi dere ikke risikerer å sitte igjen med mange ikke-solgte produkter. Hvis dere kjøper en haug med varer som dere ikke klarer å selge kan dere ende opp med å tape penger.

Heldigvis er det flere dugnadsaktører som legger opp til at dette ikke skal skje. Noen tilbyr f.eks. returrett, altså retten til å returnere varer som ikke blir solgt. Andre tilbyr dere å selge på lister. Det betyr at dere selger ved å vise frem kataloger eller brosjyrer med produkter, og skriver ned bestillingene på et ark. Senere vil produktene bli levert ut til kundene, enten av dugnadsaktøren eller av dere selv.

Slike ordninger kan være avgjørende for at dugnaden skal være lønnsom, og reduserer risikoen betraktelig.

Før dere velger en dugnadsaktør bør dere stille noen spørsmål.

 • Returrett: Hva skjer hvis varene ikke blir solgt? Noen lar dere returnere varer som ikke blir solgt, og andre tilbyr salg på lister hvor dere tar i mot bestillinger uten å ha varene fysisk til stede.
 • Er produktene lette å selge? Veldig sære produkter, eller dårlige produkter, er selvsagt vanskeligere å selge enn gode og nyttige produkter. Pass på at produktene er populære nok til at det er mulig å selge dem.
 • Har produktene en fornuftig pris? Selv om produktene i seg selv er lette å selge kan det hende at de rett og slett er for dyre. Noen dugnadsaktører lar dere velge utsalgspris selv, men alle har en minstepris. Det er lurt å vurdere salgbarheten til produktene først.
 • Er det nok profitt i hvert salg? Jo billigere produktene er, jo lettere er de å selge. Men selv om produktene er lettsolgte er det avgjørende at dere tjener nok per salg. Hvis dugnaden legger opp til at man skal selge et enormt antall produkter må man vurdere hvor realisitisk dette er.
 • Tilbyr aktøren salgshjelp? Mange dugnadsaktører er gode selgere. Mange er også villige til å dele kunnskapen med dere. Spør om aktøren kan gi dere tips både før og under salget, spesielt dersom dere ikke er drevne selgere fra før. Jo mer dere tjener, jo mer tjener aktøren, så det er vanligvis ikke vanskelig å få litt bistand fra dem underveis.
 • Selger flere aktører samme produkt? Noen dugnadsaktører tilbyr samme produkt. I så fall er det lurt å sammenligne kvalitet, pris, vilkår (f.eks. returrett) og generell risiko.
 • Har andre russ gjort samme dugnad? Hvis dere kjenner andre, tidligere eller nåværende russ, som har gjort samme dugnad bør dere finne ut om de hadde en god erfaring med dugnaden. Er det noe de ville gjort annerledes? Var dugnadsaktøren seriøs, hjelpsom og imøtekommende?
 • Når er betalingsfristen? Dersom dere kjøper produkter på forhånd som skal selges videre er det viktig å vite når dere faktisk må betale for produktene. Hvis fristen er for kort er det vanskelig eller umulig å betale regningen før dere har solgt unna nok produkter.

I tillegg til disse punktene er det veldig viktig å gjøre seg kjent med dugnadens vilkår. Alle aktører har egne vilkår, og dersom man kjenner til disse kan man unngå mange misforståelser og eventuelle konflikter. Hvis dere ikke finner vilkårene må dere be om disse på forhånd!

Angrerett

Husk også at du har angrerett når du handler utenfor fast utsalgssted, slik som internett og dørsalg. Så hvis du kjøper varer fra en dugnadsaktør over internett eller telefon har du mulighet til å angre i ettertid.

Du trenger ingen grunn for å bruke angretten, men du må holde fristen. Fristen er 2 uker etter at du har mottatt varene og all nødvendig informasjon. Selgeren er lovpålagt å gi deg et angrerettskjema som du bruker for å benytte deg av angreretten.

Du er selv ansvarlig for at varene returneres trygt og i god behold, og du må i utgangspunktet selv betale for returen. Ha dette i bakhodet hvis du kjøper svære lass med varer.

Det hender at de som tilbyr dugnaden har vilkår som gjør det enda enklere for dere, f.eks. at de betaler returnkostnadene for deg. Derfor er det viktig å sette seg inn i vilkårene før dere inngår en avtale.

Hva gjør vi hvis vi har blitt lurt?

Hvis dere føler dere lurt av en dugnadsaktør bør dere aller først kontakte aktøren selv og fortelle hvorfor dere er misfornøyd. Aktørene har et rykte å opprettholde, og de aller fleste er interessert i et godt forhold med kundene sine. Hvis aktøren f.eks. har brutt sine egne vilkår bør det holde å belyse dette.

Hvis dere ikke kommer til enighet kan det være aktuelt å kontakte en tredjepart. Litt avhengig av hvordan dugnaden er satt opp er det sannsynlig at dere er dekket av kjøpsloven og angrerettsloven. I noen tilfeller kan det være aktuelt å kontakte Forbrukerrådet.

Russehjelpen fjerner en dugnad dersom det er god grunn til å tro at aktøren opptrer useriøst. Vi oppfordrer derfor alle til å melde fra til oss dersom de opplever urettferdig behandling eller om dugnaden ikke foregikk som lovet.

Arbeid

Den andre typen dugnadsarbeid er arbeidsdugnader. Disse går rett og slett ut på å arbeide mot betaling, f.eks. i form av rydding, varetelling, eventarbeid osv.

Oppsiden til disse dugnadene, dvs. den potensielle fortjenesten, kan være lavere enn ved salgsdugnader. På den annen side er du garantert en viss sum som ikke avhenger av hvor mye du selger. Det er mange russegrupper som både gjør salgsdugnader og arbeidsdugnader.

Det er visse ting man bør finne ut av før man velger en dugnad.

 • Hvordan lønnes arbeidet? Får dere betalt per hode, eller får russegruppen som helhet en bestemt sum? Noen bedrifter betaler en sum for hver person som deltaer, f.eks. ved å dukke opp som pulikum i TV-sendinger.
 • Hvor lenge varer arbeidet? Hvis hele russegruppen får betalt en bestemt sum er det lurt å vite hvor lenge dere faktisk må jobbe. En varetelling for 2000 kroner er kanskje ikke aktuell hvis den krever at 20 personer jobber i flere dager.
 • Må dere har et organisasjonsnummer? Noen bedrifter krever at dere har en registrert bedrift eller organisasjon før dere tar oppdraget. Ved å sende en faktura til en organisasjon istedenfor å ansette enkeltpersoner slipper bedriftene å forholde seg til en rekke lover og regler, og de slipper også å betale visse avgifter.
 • Hvem får betalt, og hvordan? Hvis dere får alminnelig lønn for arbeidet (istedenfor å fakturere) er det sjanse for at dere må skatte av beløpet. Hvis én person blir satt som lønnstaker må denne personen skatte av hele beløpet selv. Jo mer man tjener, jo mer skatter man. Derfor kan være dumt å legge hele inntekten på én person. I tillegg er det synd å opparbeide seg restskatt hvis skatteberegningen ikke ble riktig!
 • Er dere gamle nok? Noen jobber krever at oppdragstakeren er over 18 år, f.eks. hvis arbeidet innebærer alkoholservering på et event.
 • Når skjer betalingen? Avtal på forhånd når dere får betalt og hvordan dere får betalt.

I tillegg er det veldig viktig å inngå en skriftlig kontrakt. Det skal inngås en skriftlig avtale i alle arbeidsforhold, selv om det er snakk om midlertidig arbeid. Pass på at avtalen er signert før dere begynner arbeidet.

Kontrakten må inneholde partenes identitet og viktige forhold ved arbeidet, f.eks. hvor arbeidet foregår, hva arbeidet går ut på, tidspunkter, varighet og avtalt lønn.

Sjekk ut Russehjelpens liste over dugnader. Lykke til med dugnadsarbeidet!


Vennligst fyll in e-post
Ugyldig telefonnummer, 8 tall
{{ errors.body }}

Meldingen din er sendt!

Meldingen har blitt sendt, og du får svar så fort som mulig :)

Vennligst fyll in navn
Ugyldig telefonnummer
{{ errors.county }}
{{ errors.birth_year }}

Takk for at du registrerte deg!

Du vil bli kontaktet for mer informasjon!