Russeklær Dugnadsprodukter

Annonser på Russehjelpen

Vil du legge til, endre eller fjerne en oppføring på russehjelpen.no?
Send en e-post til post@russehjelpen.no

Oppføringer er i utgangspunktet gratis, men vi tilbyr også betalte annonseplasser for de som ønsker større eksponering. Vi har stor pågang på de betalte plassene og anbefaler derfor annonsører å være tidlig ute.

En oppføring består av følgende

 • Navn på foretak eller organisasjon
 • Logo
 • Banner
 • En god tekst som beskriver hva du tilbyr
 • Kort beskrivelse (1-2 setninger). Denne bør forsøke å lokke de besøkende til å kikke nærmere på oppføringen
 • Link til nettside, Facebook osv.
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Eventuell YouTube-video, bilder e.l. dersom dette er aktuelt

Andre krav til oppføringer

 • Det er kun tillatt å oppføre organisasjoner eller bedrifter du faktisk representerer.
 • Det er ikke tillatt med falske, misvisende eller urealistiske påstander.
 • Oppføringen må ikke stride mot god forretningsskikk.
 • Oppføringens tittel skal reflektere organisasjonen eller bedriftens ordentlige navn, slik det vanligvis brukes utad. Tittelen "Norges beste leverandør" er altså ikke lov.
 • Oppføringen må være aktuell for russen.
Russehjelpen logo