Russeklær Dugnadsprodukter

Skaffe sponsor til russetiden

Her følger en liten guide til hvordan man kan gå frem for å skaffe seg en sponsor til russebussen eller russebilen.

Husk at ikke alle kan tenke seg å sponse russen. Men ikke mist motet selv om dere får slengt et par nei i trynet. Det er mange russ som velger å skaffe dugnadsarbeid i tillegg, ettersom russetiden kan bli en nokså dyr affære. (Få en oversikt over dugnader her.)

Angående sponsorer, prøv å få kontakt med små og lokale bedrifter og eventuelt privatpersoner.

Det finnes alltid noen som har lyst til å reklamere for seg / sin bedrift. Noen mener at russetiden er verdens 2. største party, kun overgått av karnevalet i Rio. Dette kan utnyttes positivt.

Den beste måten å skaffe en sponsor eller samarbeidspartner på er å ta kontakt via mail eller telefon og eventuelt avtale et møte. Det å snakke ansikt til ansikt og ha noe håndfast å legge frem kan øke interessen fra den potensielle sponsoren.

Her er noen punkter som kan inngå i en mail eller en samtale:

  1. Kort innledning som forteller litt om bussen/vanen. Fremstill dere selv så positivt som mulig, men ikke overdriv. Fortell hvorfor dere trenger økonomisk støtte.
  2. Fortell hvilke fordeler sponsoren kan få ut av samarbeidet. Hva kan dere tilby sponsoren av positiv oppmerksomhet? Hvorfor skal de sponse nettopp deres buss/van? Dere kan f.eks. tilby plassering av logo på klær/buss/van/hjemmesider, eller salg/utdeling av sponsorens produkter.
  3. Presenter konkret hva sponsoren kan bidra med. Presiser også at bidraget fra sponsoren ikke trenger å være i form av penger, men at dere er åpne for produktsponsing eller sponsing av tjenester. Dette kan være en mer aktuell løsning for sponsoren.
  4. Pass på å gi god kontaktinformasjon slik at sponsoren alltid har mulighet til å nå deg/dere. E-post og telefon er det mest gunstige.
  5. Den siste delen kan være et forslag på en kontrakt. Kontrakten presiserer hva begge parter forplikter seg til, innen hvilke tidsfrister, osv. Kontrakten kan tas med på møter med sponsoren hvor dere kan komme frem til en konkret felles avtale.

En kontrakt er betryggende for sponsoren og reduserer risikoen for at dere lover noe dere ikke kan holde.

Bruk godt språk, gå frem på en positiv måte og prøv å være kortfattet.


Vennligst fyll in e-post
Ugyldig telefonnummer, 8 tall
{{ errors.body }}

Meldingen din er sendt!

Meldingen har blitt sendt, og du får svar så fort som mulig :)

Vennligst fyll in navn
Ugyldig telefonnummer
{{ errors.county }}
{{ errors.birth_year }}

Takk for at du registrerte deg!

Du vil bli kontaktet for mer informasjon!