shopping_cart Hoodies Zip-hoods College

RusseID

RusseID er et ID-kort for russ fra hele landet. Russelappen beviser at du er russ og er nødvendig for adgang til følgende store russetreff:

Husk at RusseID ikke er en billett, men et bevis på at du er russ.

Prisen på RusseID øker etter hvert som fristen for anskaffelse nærmer seg. I tillegg øker vanligvis pågangen på kundeservice den siste tiden før fristen. Det er derfor lurt å være tidlig ute.

For anskaffelse, gå inn på www.russe.id.

Landstreffet i Stavanger?

RusseID er ikke obligatorisk for å komme inn på Landstreffet i Stavanger. For å komme inn på Landstreffet trenger man vanlig ID for å bekrefte alder (førerkort, pass eller bankkort), samt ID for å bekrefte at man er russ (enten elevkortene som utstedes av skolen, Russelappen eller Bergenslegget). I tillegg trenger du selve billetten (festivalpasset) til arrangementet.

Du trenger altså tre ting for å komme inn på Landstreffet i Stavanger: Landstreffbilletten, legitimasjon og russe-ID.

Hva med de andre russetreffene?

De eneste treffene som krever RusseID er nevnt ovenfor. Andre treff kan kreve andre typer bevis på at du er russ, og noen av treffene godtar RusseID som ID (f.eks. Landstreffet i Stavanger).

Mer informasjon

De som utsteder RusseID har samlet de oftest stilte spørsmålene på denne siden. Her finner du bl.a. informasjon om betaling, innlogging, midlertidig Russelappen osv.

Hva er RusseID?

RusseID er ikke det samme som RusseID. RusseID er en blanding av ID-kort og billett som brukes i forbindelse med diverse russekroer over hele landet. Besøk nettsidene til Russepasset for mer informasjon.