Russeklær Dugnadsprodukter

RusseID

Arbeidsdugnad er når man jobber på en fysisk jobb sammen med deler eller hele russegruppen.

I russesammenoeng er det nesten alltid mot betaling

Hvordan arbeidsdtugander er vanlig

Det finnes en rekke type arbeidsdugnader. Selskaper som leier inn russ til dugnad er ofte selskaper som vil ha enkle oppgaver utført billig. Det er derfor ofte ikke høye krav til arbeidserfaring og alder.

Noen vanlige arbeidsdtugander er: - Varetelling - Festivaljobber - Flyttejobber - Malejobben om sommeren - Servering på eventer - Hagearbeid - Generelle eventjobber - Måke snø - Billettsalg - Kiosk - Plukking av søppel

Lønn og betaling?

Når man jobber arbeidsdugand er det vanlig å få betalt en fast timesats eller en fast sum for hele oppdraget. Det er sterkt anbefalt å avtale lønn på forhånd av dugnaden så det slipper å bli noen ubehagelige situasjoner i ettertid

Det er varierende hvordan betalingen fungerer fra aktører til aktører. Noen aktører gir betaling i penger, mens andre gir det i form av billetter eller rabatt på andre varer eller tjenester. Dette burde også avtales på forhånd

Vil dere leie inn billig arbeidskraft?

Vi har flere samarbeidspartnere som tilbyr dugnadsarbeider til russ og har jevnlig kontakt med russegrupper. Send oss hva dere trenger hjelp til på post@russehjelpen.no